ТОЧКА РОСИ. КОНДЕНСАТ.

Точкою роси називається температура до якої потрібно охолодитись газам, які мають у своєму складі воду, для того щоб вона перейшла з газоподібного стану в рідкий.

ДЕ БЕРЕТЬСЯ ВОДА У ДИМОВИХ ГАЗАХ?

При спалюванні різного сухого виду палива (дерева, щепи,) чи навіть дерев’яних пеллет (вміст вологи менше 5%) виділяється певна кількість вологи. Повністю сухе дерево містить в своєму складі коло 6% вологи. Все паливо містить якусь кількість вологи (10-20%), проте є паливо частка вологи у яких є дуже великою ( щепа, опилки від свіжої деревини) містять значну кількість вологи ( до 50%). Волога, а саме водень є у складі більшості видів палива. Немає його тільки у антрациті та дерев’яному вугіллі високої якості. Димові гази містять деяку кількість вологи, котра може конденсуватись у вигляді роси, якщо гази будуть охолодженні нище визначеної температури. Ця температура визначається долею водяного пару в суміші газів. Чим більше температура водяної пари, тим вища точка роси. Температура точки роси  залежить від багатьох параметрів: виду палива, вологості, коефіцієнту надлишку повітря. Що стосується відходів деревини, то точка роси міняється в процесі роботи котла через зміну коефіцієнти надлишку повітря при нерівномірній подачі палива, і через природне розсіювання вологості деревини. В основному при температурі вище 50-60°С в переважній більшості випадків конденсація не відбувається. З цього можна зробити висновок, що для гарантування справної та довговічної роботи котла потрібно температура на зворотній магістралі 50 і вище °С.

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ КОНДЕНСАТ?

Механізм утворення конденсату є наступним: коло холодної стінки утворюється тонкий шар газу з температурою рівною температурі стінки (товщина стінки може становити 0,1міліметра), в якому і відбувається утворення роси. Тому в топці, де температура газів становить близько 800°С може відбуватись утворення конденсату. Наведемо приклад: якщо дихнути на скло – воно запотіє, але пари від подиху не видно ( при певній вологості та температурі). При роботі на паливі, вміст вологи в якому невеликий (менше 20%), кількість конденсату є невеликою і його буде непомітно, але холодна стінка теплообмінника буде покрита шаром вологи. При роботі на вологому паливі, з малим надлишком повітря кількість конденсату може бути значною ( наприклад, для котла 1,2 МВт – 200-300 л/год ). Такий механізм утворення конденсату можливий коли температура газів вище точки роси, при контакті з холодною стінкою теплообмінника. Інша ситуація спостерігається при охолоджені всього об’єму газів до температури нище точки роси. Таке явище спостерігається зимою в мороз при диханні, також при появі парування труб котре в теплу пору року не спостерігається. В даному випадку при охолодженні газів вода конденсується у мікро краплі котрі утворюють туман.

ЧИМ ШКІДЛИВИЙ КОНДЕНСАТ?

Основна небезпеку конденсат представляє для металевих поверхонь. Водяна плівка сама по собі доволі активно викликає корозію, проте у топці ця водяна плівка вступає у хімічну взаємодію з різними димовими газами, які в умовах високої температури приводять до високої швидкості корозії. Особливо небезпечно утворення конденсату при роботі на видах палива які мають вміст сірки ( навіть в малих кількостях ). Оксиди сірки розчиняються у воді, утворюючи сірчану кислоту, яка є дуже агресивною. Робота при таких умовах значно знизить роботу котла (2-5 сезонів). На стінки покриті конденсатом налипають частинки золи, які з часом утворюють смолу ( котру важко видалити ) під котрою постійно протікають процеси корозії теплообмінника. Часто конденсат утворюється не в котлі, а в димовій трубі в холодну пору року. Конденсат стікає по трубі, і поступово намерзає у трубі до повного перекриття січення димоходу. Особливо чутливими до температур нище точки роси є котли з високим ККД, у котрих температура відхідних газів не набагато вища чим температура конденсування.

ПОРІБНО ВРАХУВАТИ!

У дерев’яному паливі нема сірки (0 або менше 0,1), тому димові гази можна охолоджувати до температури 120-150°С отримуючи при цьому високий ККД 90-92%. Проте такому котлу потрібно добре утеплений димохід, щоб взимку не утворювався конденсат.

ЯК ПОЗБУТИСЬ КОНДЕНСАТУ?

 Крім добре утепленої труби для роботи високоефективного котла необхідно дотримання ще одної умови: температура зворотнього трубопроводу повинна бути не менше 50°С. Цього можна досягти застосуванням спеціальних схем підключення котла. Більш детальну інформацію ви можете отримати у інструкціях по монтажу, або за телефоном у спеціалістів ТОВ «Heiztechnik»