Основні поняття та терміни

 

 «Організатор Програми» (Організатор) - товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хейцтехнік» з місцезнаходженням за адресою 47720, Тернопільська обл.Тернопільський р-н.с. Петриків вул. Об’їзна 12.25-1, Україна

 

«Програма» - комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати Винагороди на умовах, визначених Організатором.

 

«Учасник Програми» (Учасник) - особа, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил та участь якого підтверджена Організатором. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років і постійно проживають на території України.

 

 

 

«Винагорода» - товар, визначений Організатором. Отримання Винагороди в рамках Програми означає придбання Учасником відповідної Винагороди відповідно до переліку, який відображається в Організатора на інтернет-сторінці www.ht-heiztechnik.ua та в особистому кабінеті Учасника Програми.

 

 

 

«Бал» - облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно до схем нарахування (п. 3.2.), встановлених Організатором Програми, і яка списується при отриманні Учасником Винагороди (п. 4.3).

 

 

 

1. Мета програми

 

 

 

Організатор - товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми надає Учаснику програми можливість отримати додаткову Винагороду за придбання чи реалізацію продукції торгової марки Heiztechnik на території України через торгівельну мережу продажу Організатора Програми. Програма розповсюджується на продукцію, яка офіційно ввезена на територію України. Програма розповсюджується на продукцію ТМ Heiztechnik, яка реалізована починаючи з 1.01.2017 року.

 

2.  Персональна сторінка Учасника та персональні дані .

 

 2.1 «Персональна Сторінка Учасника» - окремо виділений розділ на веб-сторінці Програми, в якому Учасник Програми має можливість авторизуватись та ознайомитись з даними про трансакції нарахування та списання балів. Вхід на Персональну Сторінку Учасника здійснюється через Логін та Пароль. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Балів згідно з правилами Програми.
Кожна Анкета містить обов'язкові для заповнення поля, позначені зірочками. Без введення інформації до обов'язкових для заповнення полів Анкети, реєстрація Учасника в Програмі неможлива.

2.2 Обов'язковими для заповнення є наступні поля:
2.1.1 Ім'я
2.1.2 Прізвище 
2.1.3 По батькові 
2.1.4 Логін 
2.1.5 Адреса електронної пошти
2.1.6 Номер мобільного телефону 
2.1.7 Місто
2.1.8 Пароль

 

2.1.9 Підтвердження паролю

 

 

 

 2.3 «Персональні дані» - Персоніфікація особи як Учасника Програми у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру. Заповнений та надісланий особою електронний формуляр Анкети засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми, у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підтверджена особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи/Бази персональних даних учасників Програми лояльності, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які, згідно зі ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства, надаються їй як суб'єктові персональних даних. 
Учасник зобов'язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

 

Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

 

3. Нарахування балів

 

 

 

3.1  Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами за покупку чи реалізацію товарів продукції Heiztechnik. Інформація про схему нарахування розміщується на інтернет- сторінці Організатора Програми, а також поширюється через інші канали комунікацій.

 

3.2 Нарахування балів мають прив’язку до роздрібного прайсу Організатора Програми та визначаються наступним способом: 1 бал = 10 У.О. прайсу та стосується базової ціни продукції.

 

3.3 Щоразу для нарахування Балів за покупку чи реалізацію товарів в мережі продажу Організатора, Учасник повинен заповнити електронний формуляр в особистому кабінеті. Нараховані за покупки бали реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.

 

3.4 У випадку повернення Учасником придбаного раніше товару у мережі продажу, нараховані за покупку цього товару Бали списуються з Рахунку Учасника.

 

3.5 Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів в жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грошима і не виконують функцій електронних грошей. Бали не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування Балів на Рахунок Учасника не має своєю передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми. Нараховані Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.

 

4. Використання балів

 

 

 

4.1 Відповідно до кількості нарахованих на рахунок Учасника Балів, Організатор надає Учасникові право придбати (отримати) Винагороди за спеціальними умовами, а також брати участь у акціях та пропозиціях. Під придбанням Винагороди мається на увазі безкоштовне отримання Винагороди, що встановлена Організатором. Інформація про Винагороди міститься в особистому кабінеті Учасника.

 

 

 

4.2 Організатор Програми визначає перелік Винагород, спосіб їх придбання та отримання. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд, а Організатор - забезпечити наявність цієї Винагороди.

 

 

 

 

 

4.3 Бали списуються з Рахунку Учасника у зв'язку з придбанням (отриманням) Винагород в будь-який момент дії програми. Придбання і отримання Винагород проводяться протягом 20 календарних днів від моменту повідомлення Організатору Програми.

 

4.4 Для придбання (отримання) Винагород, Учасник повинен повідомити Організатора про бажання придбання (отримання) Винагороди шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber. Контакти Організатора

 

Програми містяться на інтернет-сторінці www.ht-heiztechnik.ua.

 

4.5 Бали, невикористані Учасником для отримання винагороди протягом 2 (двох) років з моменту їх нарахування, будуть вважатися протермінованими і списуються з рахунку Учасника.

 

 

 

5. Права та обов’язки Організатора Програми

 

5.1 Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Програми. У випадку закриття Програми всі бали, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 2-х (двох) місяців після публікації повідомлення про закриття.

 

5.2 Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення Організатором двох і більше Рахунків, де збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно, Організатор Програми вправі заблокувати такі Рахунки до з'ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.

 

5.3 Організатор має право відмовити у видачі Винагород, вилучити чи припинити дію Учасника, заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника за таких обставин:

 

  5.3.1 Будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;

 

  5.3.2 Надання особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті;

 

  5.3.3 Відкликання особою своєї згоди на обробку її персональних даних;

 

  5.3.4 Встановлення факту неактуальності персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті.

 

5.4  Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та Винагороди, проте не несе відповідальності за неотримання такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

 

5.5 Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.

 

6. Права та обов’язки Учасника

 

6.1 Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

 

6.2 Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний Рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.

 

6.3 Учасник надає Організаторові Програми від імені Організатора право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber.

 

6.4 Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

 

6.5 Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.

 

 

 

Мы готовы Вам помочь в:

 1. Подборе отопительного оборудования в соответствии с Вашими требованиями;
 2. Предоставить техническую информацию о нашем оборудования;
 3. Предоставим консультации по подбору дымоходов, насосов, арматуры, тепловых аккумуляторов и другого.

Все запросы, направлять пожалуйста на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону (050) 437-28-70

Реализация возможностей автоматик ТМ Heiztechnik на примере гидравлических схем:

 1. HT-tronic 100 - базовая автоматика для котлов Q Hit Plus, Holz Plus;
 2. HT-tronic 3xx - базовая автоматика для котлов Q Plus, HT, HT Plus и опция для Q Hit Plus, Holz Plus;
 3. HT-tronic 350A - базовая автоматика для котлов Q Plus Agro, Q Plus Agro B;
 4. HT-tronic 4xx - опция для Q Hit Plus, Holz Plus, Q Plus, HT, HT Plus;
 5. HT-tronic 450A - опция для Q Plus Agro, Q Plus Agro B;
 6. HT-tronic 500B - базовая автоматика для котлов Q Eko/Bio, Q Eko/Bio Duo;
 7. HT-tronic 5xx - базовая автоматика для котлов HT Eko/Bio, HT Eko/Bio Duo и опция для Q Eko/Bio, Q Eko/Bio Duo;
 8. HT-tronic 555 - опция для Q Max Eko/Bio, Q Max Eko/Bio Duo;
 9. HT-tronic 8xx - опция для Q Eko/Bio, Q Eko/Bio Duo, HT Eko/Bio, HT Eko/Bio Duo.

Реализация обеспечения температуры возврата в 550С:

 1. 3-х ходовой термостатический;
 2. Laddomat;
 3. Циркуляционный насос;
 4. Циркуляционный насос + накладной термостат;

 

Любой из этих методов позволит избежать низкотемпературной коррозии, что в свою очередь сохранит гарантию на Ваше оборудование.

 

Карта буде поновлюватися, вибачте за незручності.